Historia strony...

2003.08.09

W dziale KONTROWERSJE dodałem świadectwo Nawrócenie, a w nagłówku strony dodałem opcję Inne moje strony

2003.12.09

W dziale FAKTY dodałem artykuł Kościół wobec hitleryzmu - fakty

2003.11.12

W nagłówku strony dodałem opcję Polecane linki

2003.11.06

W dziale KONTROWERSJE dodałem świadectwo Buddyzm Zen, Aikido, iaido, karate i ju-jitsu

2003.09.21

W dziale BADAJCIE PISMA dodałem artykuł Jak Marcin Luter rozumiał zasadę sola scriptura (o tym jak marcin Luter chciał wyrzucić z Nowego Testamentu niektóre księgi), oraz artykuł Kanon ksiąg Pisma Świętego

omawiający sprawę ksiąg deuterokanonicznych.

2003.06.06

W dziale ARTYKUŁY dodałem artykuł Między suwerennością a Prawem Naturalnym (O UE i sprawie zablijania dzieci)

2003.01.13

W dziale BADAJCIE PISMA uzupełniłem artykuł Pogląd Kościoła na sprawę wizerunków

2003.01.05

W dziale DZIAŁANIE dodałem artykuł 70 zł za życie o pomocy dzieciom w Rwandzie.

W dziale ARTYKUŁY dodałem artykuły Twardziel (o Andrzeju Boboli),oraz Szatański mechanizm (o ruchu drogowym i... podatkach)

W dziale BADAJCIE PISMA dodałem artykuł Jezus - wypełnione propoctwa (o proroctwach ST wypełnionych w życiu Jezusa) oraz O piekle w Ewangeliach (fragmenty o Piekle w Nowym Testamencie)

2002.12.28

Całkowita reorganizacja formuły strony, dodanie artykułów.

2002.11.28

W dziale opracowania dodano artykuł Praktyczny przewodnik stosowania metod Naturalnego Planowania Rodziny.

2002.11.27

W dziale apteczka antysekciarska dodano artykuł Nie na krzyż - czyli rzecz o zabobonie.

2001.01.01 do 2002.11.26

Na nowo napisano stronę linki, w dziale opracowania dodano opracowania na temat kanonu ksiąg Pisma Świętego, Dekalogu, Inkwizycji, Antykoncepcji i metod naturalnych, skuteczności metod naturalnych, Piusa XII i Kościoła w czasie II wojny światowej, nauki maryjnej w świetle Biblii, w dziale apteczka antysekciarska dodano artykuł Gusła i zabobony.

2001.07.19

Dodano dział opracowania, a w nim opracowania n/t biblijnych podstaw prymatu papieża, Eucharystii, a także krytyka zasady "sola scriptura" i opracowanie n/t II Przykazania Dekalogu.

Uzupełniono także dział linki.

Nowy artykuł w apteczce antysekciarskiej - Pokemony.

2000.09.29

Dodałem w apteczce antysekciarskiej artykuł O wolnych związkach, czyli po co komu Kościół ?

1999.12.02

Powiększyłem liczbę linków w indeksie tematycznym

1999.11.06

Uzupełniłem apteczkę antysekciarską o "List otwarty do wszystkich wspólnot i grup modlitewnych" mówiący o niebezpieczeństwie infiltracji grup charyzmatycznych przez członków sekt. List opowiada konkretną historię

Uzupełniłem indeks tematyczny

1999.11.03

Założyłem indeks tematyczny

Założyłem historię grupy, którą właśnie czytasz

Wiosna 1998

Założenie strony