Jezus - wypełnione proroctwa

Boże Narodzenie, choinka, przebierani "święci Mikołajowie" w sklepach, szał zakupów... Sądząc po witrynach sklepów, nie było żadnego adwentu, a istotą świąt przestają być wydarzenia sprzed 2000 lat. Zresztą nie tylko sprzed 2000 - również Święty Mikołaj egzystuje w świadomości ogółu jakoś mitycznie - nie jest to już postać realna, dobrotliwy biskup z Azji Mniejszej z sercem otwartym na dzieci z biednych rodzin. Zamiast niego w TV i na obrazkach znajdujemy dziwaczną postać rodem z Laponii, w sankach zaprzężonych w renifery i w towarzystwie... elfów.
Przy takiej skali dezinformacji nic dziwnego, że zaczynamy niekiedy zastanawiać się czy przypadkiem Betlejem i narodziny Jezusa nie są podobną bujdą. Czy nasza wiara znajduje jakieś uzasadnienie, które zadowoliłoby historyka ?

Wypełnione proroctwa

Nowy Testament jest najlepiej udokumentowanym źródłem historycznym starożytności, jakie posiadamy. Mało tego - jest on najlepiej udokumentowanym tekstem starożytnym w ogóle !
Posiadamy 24600 częściowych lub kompletnych manuskryptów Nowego Testamentu. Drugi pod względem liczby zachowanych kopii manuskrypt starożytny to Iliada i Odyseja Homera (zaledwie 543 kopie). Co więcej, gdybyśmy nagle zgubili wszystkie rękopisy, moglibyśmy i tak zrekonstruować cały (z wyjątkiem 11 wierszy...) NT na podstawie pism chrześcijańskich powstałych do 325 roku n.e. (tzw. pisma Ojców Kościoła). Mało tego - zdarzenia opisane w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich znajdują swoje potwierdzenie w aktach sądowych Cesarstwa Rzymskiego - a więc źródłach chrześcijaństwu nieżyczliwych !
Jezusa zapowiadały pisma Starego Testamentu powstałe setki lat przed Jego narodzeniem
Poniższa tabela nie wyczerpuje oczywiście wszystkich proroctw starotestamentowych, które zapowiadały Jezusa. Należałoby je liczyć raczej na setki, niż dziesiątki, a Księga Izajasza bywa nawet nazywana piątą ewangelią z powodu wielości odniesień do naszego Pana.

Treść zapowiedziMiejsce zapowiedzi w Starym Testamencie Wypełnienie

Jezus będzie potomkiem króla Dawida

Jeremiasz 33,14-15

Mateusz 1,1.6.16

Jezus urodzi się w Betlejem

Micheasz 5,1

Łukasz 2,1-6.21

Jezus będzie mieszkał w Kafarnaum (w ziemi Zebulona i Naftalego)

Izajasz 8,23-9,1

Mateusz 4,12-13

Będzie nauczał w przypowieściach

Psalm 78,1 i następne

Mateusz 13,34

Wjedzie do Jerozolimy na ośle

Zachariasz 9,9

Marek 11,3-7

Będzie zdradzony przez przyjaciela

Psalm 41,10

Jan 13,21.26.30

Zostanie sprzedany za trzydzieści srebrników

Zachariasz 11,13-13

Mateusz 26,14-15

Będzie uważany za przestępcę

Izajasz 53, 12

Marek 15,25-27

Jego ręce i nogi zostaną przebite

Psalm 22,17-18

Łukasz 23, 33.35-36

Jego szaty zostaną podzielone, zaś o suknię (tunikę) będą grali w kości

Psalm 22,19

Jan 19,23-24

Napojenie octem i zółcią

Psalm 69,22

Jan 19, 28-29

Wbrew praktyce krzyżowania, nie zostaną mu połamane kości (łotrom ukrzyżowanym wraz z Jezusem połamano golenie !)

Psalm 34,21

Jan 31-34

Będzie miał przebity bok

Zachariasz 12,11

Jan 19,34

Zaćmienie słońca po śmierci

Amos 8,9

Mateusz 27,46

Jezus nie przyszedł przypadkowo. Przez proroków i ich pisma zapowiadał przez wiele wieków swoją misję.
Dziś jest podobnie. Od niemal 2000 lat miliardy ludzi mogą czytać biblijną zapowiedź :

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. /Ewangelia Łk 21,27-28 /

Żyjemy w czasach Wielkiego Adwentu. Dobrze, że Święta Bożego Narodzenia są dla nas czasem rodzinnym, czasem błogosławionym i wspaniałym. Nie wolno nam jednak zapomnieć, iż jest to przede wszystkim czas, który ma nam przypominać iż jesteśmy tu przejazdem - że żyjemy w oczekiwaniu na Paruzję, ponowne przyjście Chrystusa w chwale, który powołuje nas do miejsca gdzie będziemy mogli zobaczyć jak wypełniają się Jego obietnice:

ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują." / 1 Kor 2,9/

Składam wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia szybkiego nadejścia Chrystusa. Marana tha ! Przyjdź, Panie Jezu !


Strona główna  Podstrona  Napisz do mnie