Serwis Apologetyczny: katolickie spojrzenie na wiarę
Start arrow ODNOWA KOŚCIOŁA arrow Z historii chrześcijaństwa arrow Patrystyka

Menu witryny
Start
Przewodnik po serwisie
- - - - - - -
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
- - - - - - -
ODNOWA KOŚCIOŁA
- - - - - - -
DYSKUSJE Z CHRZEŚCIJAŃSKIMI POGLĄDAMI
- - - - - - -
GORĄCE POLEMIKI
- - - - - - -
INNE POLEMIKI
- - - - - - -
Słowo wśród nas
- - - - - - -
Biuletyn
Listy mailingowe
Księga gości
- - - - - - -
Najnowsze artykuły
O nas
Galeria zdjęć
Wieści
- - - - - - -
Linki
Napisz do nas
Szukaj

Patrystyka
 • HOMILIE DO KSIĘGI RODZAJU - ŚW. CEZARY Z ARLES  (8)

  Homilie Cezarego stanowią kapitalne źródło do poznania stanu chrześcijaństwa końca starożytności i początku średniowiecza, jak też duszpasterskich inicjatyw Kościoła. Pisma te są przesiąknięte troską biskupa, który zdaje sobie sprawę z poziomu moralnego i intelektualnego słuchaczy, stara się wpoić im podstawowe zasady życia według Ewangelii. Mimo upływu wieków oraz zmiany uwarunkowań społecznych można zauważyć aktualność wskazań zawartych w prezentowanych komentarzach.

  Święty Cezary z Arles żył i działał w Galii na przełomie V i VI wieku, przez 40 lat był przede wszystkim duszpasterzem. Nie zwracając uwagi na mało sprzyjające okoliczności, z ogromnym zapałem i dużym talentem organizował życie religijne, ewangelizował zwłaszcza tereny wiejskie, próbował pracy pisarskiej. Budował kościoły, klasztory oraz ośrodki charytatywne. Troszczył się o liturgię i życie moralne wiernych oraz zabiegał o podniesienie kwalifikacji duszpasterzy.

  WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE
  Redaktor serii: ks. Józef Naumowicz
  Biblioteka Ojców Kościoła nr 17
  Przełożył, wstępem opatrzył i opracował KS. ANTONI ŻUREK

  © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "M", Kraków 2002
  ISBN 83-7221-365-8
  Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
  książkę można kupić w dziale Patrystyka księgarni Mateusza • PIERWSZA I DRUGA APOLOGIA - JUSTYN MĘCZENNIK  (1)

  W dziele Justyna znajdujemy bardzo ważne świadectwa z połowy II wieku, dotyczące celebracji chrztu św. raz w roku, prawdopodobnie w uroczystość Paschy, oraz świadectwo celebracji cotygodniowej Eucharystii w niedzielę.

  praca zbiorowa: Pierwsi apologeci greccy
  Wydawnictwo M Kraków 2004
  ISBN: 83-7221-640-1
  Format: 140x200
  Stron: 514
  Oprawa: miękka
  Seria: biblioteka Ojców Kościoła nr 24
  książkę można kupić w dziale Patrystyka księgarni Mateusza • KATECHEZY PRZEDCHRZCIELNE I MISTAGOGICZNE - CYRYL JEROZOLIMSKI  (5)

  Przedmiotem katechez jest wyjaśnienie symbolu wiary. Książka składa się z dwudziestu pięciu konferencji, wśród których można wyróżnić katechezę wstępną, osiemnaście katechez chrzcielnych oraz pięć katechez mistagogicznych skierowanych do „oświeconych”, czyli do tych, którzy po chrzcie w Noc Paschalną uczęszczali w ciągu następnego tygodnia na dodatkowe pouczenia na temat doniosłości i bogactwa dokonanych w nich tajemnic oraz Eucharystii. Katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego należą do najbardziej aktualnych pism starożytności chrześcijańskiej.

  Wydawnictwo "M" ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków tel./fax (012) 269-34-62, 269-32-74, 269-32-77
  http://www.wydm.pl e-mail: wydm@wydm.pl • DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW  (1)
Advertisement

Serwis Apologetyczny: katolickie spojrzenie na wiarę '2004
http://apologetyka.katolik.net.pl