Serwis Apologetyczny: katolickie spojrzenie na wiarę
Start arrow DYSKUSJE Z CHRZEŚCIJAŃSKIMI POGLĄDAMI arrow Świadkowie Jehowy

Menu witryny
Start
Przewodnik po serwisie
- - - - - - -
NAUCZANIE KOŚCIOŁA
- - - - - - -
ODNOWA KOŚCIOŁA
- - - - - - -
DYSKUSJE Z CHRZEŚCIJAŃSKIMI POGLĄDAMI
- - - - - - -
GORĄCE POLEMIKI
- - - - - - -
INNE POLEMIKI
- - - - - - -
Słowo wśród nas
- - - - - - -
Biuletyn
Listy mailingowe
Księga gości
- - - - - - -
Najnowsze artykuły
O nas
Galeria zdjęć
Wieści
- - - - - - -
Linki
Napisz do nas
Szukaj

Świadkowie Jehowy • WYKAZ ARTYKUŁÓW: ŚWIADKOWIE JEHOWY  (20)

  Zapoznaj się z artykułami poświęconymi doktrynie jednej z największych organizacji religijnych. • GENEZA I HISTORYCZNY ZARYS DOKTRYNY ŚWIADKÓW JEHOWY - GRACJAN LIPIŃSKI  (6)

  „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej
  nauki nie będą znosili, ale według własnych
  pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą
  sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali
  od słuchania prawdy, a obrócą się ku
  zmyślonym opowiadaniom” (2 Tm 4, 3).

  Zgodnie z tematem pracy pragnę zawrzeć w niej genezę i doktrynalny zarys organizacji świadków Jehowy. Motywacją dla podjęcia przeze mnie takiego właśnie tematu – są reakcje społeczne uwarunkowane końcem starego i początkiem nowego tysiąclecia – wielkiego wydarzenia w dziejach współczesnej ludzkości. • NAJWIĘKSZE OSZUSTWA
  ŚWIADKÓW JEHOWY - CEZARY PODOLSKI
   (34)

  Praca Cezarego Podolskiego pt. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" jest ze względu na swoją treść i fprmę nowością w literaturze polemicznej w języku polskim dotyczącej swiadków Jehowy. Autor bowiem ogranicza się zasadniczo do wykazania na bardzo wielu przykładach, że świadkowie Jehowy nie tylko zmieniali wielokrotnie swoją doktrynę, ale też starają się sam fakt dokonywanych zmain ukryć. Praca Autora prowadzi nieodparcie do postawienia pytania: Czy można zaufać świadkom Jehowy w ich interpretacji Biblii, jeżeli w tej interpretacji są zmienni, jeżeli ich nauczanie oparte rzekomo na Słowie Bożym jest tak często sprzeczne z tym, czego też rzekomo w oparciu o Biblię nauczali wcześniej? Autor w szerokim zakresie korzysta z literatury amerykańskiej na ten temat, która w Polsce jest mało znana. Tutaj trzeba dodać, że na Zachodzie istnieje już bardzo wiele prac na temat błędów świadków Jehowy, można je spotkać nawet w sieci komputerowej "Internet". Przybliżenie tego rodzaju prac w języku angielskim polskiemu czytelnikowi jest dużą zasługą Autora.

  fragment 'Słowa od Biblisty'


 • W OBRONIE WIARY - WŁODZIMIERZ BEDNARSKI  (58)
  Praca Włodzimierza Bednarskiego na temat nauki Świadków Jehowy pt. "Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy" stanowi doskonałe źródło poznania doktryny tej sekty, jej swoistej interpretacji Biblii, jej historii, a nawet metod działania. Zaletą tej pracy jest przede wszystkim forma dialogu: autor przedstawia tezę Świadków Jehowy i następnie wykazuje, że jest ona błędną, niezgodną z Pismem Świętym. Drugą, wielką jej zaletą jest bardzo mocne osadzenie dialogu w tekstach biblijnych. Autor stara się każdy poruszany temat przedstawić na bardzo szerokim tle biblijnym, zbiera - ma się wrażenie - wszystkie możliwe teksty Pisma Świętego, które mogą pomóc we właściwym zrozumieniu danej prawdy wiary, lub we właściwym zrozumieniu danego wiersza w Biblii. Autor, doskonały znawca doktryny Świadków Jehowy, wyjaśniając na czym polega błąd Świadków Jehowy w interpretacji konkretnego tekstu Biblii przewiduje, w jakim kierunku poprowadzą dyskusję i niejako podąża za nimi z nowymi argumentami z Biblii. "Pismo Święte a nauka Świadków Jehowy" może być bardzo cenną pomocą dla duszpasterzy i katechetów.


  Ks. Andrzej Kowalczyk
  Rektor Gdańskiego Kolegium Teologicznego w Gdyni.

Advertisement

Serwis Apologetyczny: katolickie spojrzenie na wiarę '2004
http://apologetyka.katolik.net.pl