6

"Weźmijcie Ducha Świętego" !

/ Ewangelia wg św. Jana 20,22/

 Do tego, abym żył w Jezusie potrzebne jest wolny dar Boga - Duch Święty. Na szczęście Jezus obiecał iż Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą w imię Syna (Łk 11,13). Jest to sprawa istotna, gdyż bez Boga ani nic dobrego nie jesteśmy w stanie zrobić /J 15,5/ , ani się Bogu podobać /Rz 8,9/.

"Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz."

/Dzieje Apostolskie 2,38-39/