5

Panem jest Jezus !

Potrzebny jest krok dalej. Aby Plan Jezusa dla Twojego życia mógł zostać zrealizowany, musisz uznać Jezusa za swojego Pana, Pana całego swojego życia, pieniędzy, losu itd. Jest to decyzja woli, ale i wyraz wiary w to, ze panowanie Jezusa jest dla Ciebie lepsze niż twoje własne (lub jakiekolwiek inne) panowanie. Bóg na pierwszym miejscu !

"Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie."/List św. Pawła Apostoła do Rzymian 10,9/

Jednak świadectwem prawdziwości tego wyznania musi być Twoje posłuszeństwo Jezusowi, by nie wypełniły się na Tobie Jego słowa : "Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?" /Łk 6,46/. Nasz Zbawiciel ostrzega nas wyraźnie : "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie." /Mt 7,21/. Istotą jest więc nie tylko przyznanie się do Jezusa, ale uczynienie go faktycznym władcą swojego życia.