OFERTA

Kompleksowa dokumentacja projektowo-konserwatorska obiektów
i zespołów zabytkowych.
 1. Dokumentacje konserwatorskie
  • inwentaryzacje
  • opracowania historyczne
  • programy konserwatorskie
  • serwisy fotograficzne
 2. Badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie
 3. Projekty architektoniczno-budowlane
 4. Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowo-pałacowych
 5. Inwentaryzacje i projekty terenów zieleni
 6. Projekty branżowe
 7. Opinie i ekspertyzy techniczne
 8. Wyceny inwestorskie
Prace konserwatorsko-budowlane.fabryka, Szwedzka, Warszawa klasztor Wizytek, zespół klasztorny Arkady Kubickiego Warszawa