BADANIA (architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie)

Pracownia FRONTON dotychczas wykonała badania architektoniczne, archeologiczne i konserwatorskie wielu obiektóww Warszawie i w całym kraju:
 • Zespół Arkad Kubickiego na Podzamczu Zamku Królewskiego
  w Warszawie
 • Pałac pod Blachą, Zamek Królewski w Warszawie
 • Pozostałości zabudowy dawnego Pałacu Saskiego w Warszawie
 • Dawna kolegiata św. Michała i dawne kolegium jezuickiej w zespole Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku
 • Wielka Katownia w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku
 • Bastion północno-wschodni w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku
 • Zespół pofabryczny, ul.Szwedzka 20 w Warszawie
 • Pałac w Tymawie, gmina Grunwald
 • Zespół pałacowo-parkowy w Galinach, gmina Bartoszyce
 • Kościół w Szestnie, gmina Mrągowo

fabryka ul. Szwedzka w Warszawie Pałac Pod Blachą - Warszawa Pałac Saski, ruiny pałacu saskiego w Warszawie