Droga do Nieba - rozmowy o życiu i śmierci - audycja Marzeny, mojej Małżonki w telewizji EWTN
Droga do Nieba - rozmowy o życiu i śmierci w telewizji EWTN
Podjęliśmy trudny temat: Życie i śmierć. Właściwym byłoby napisać: życie, śmierć, Życie. Tym ostatnim jest Życie z Panem w niebie. Umieranie tu na ziemi może mieć dwa oblicza: duchowe i fizyczne. W naszych rozmowach będziemy poruszać oba te aspekty. Jednak najważniejsze, byśmy wspólnie znaleźli odpowiedź, jak "żyć" by "Żyć".
Seria apologetyczna w telewizji EWTN
Kanon Pisma Świętego
Dlaczego w katolickim Piśmie św. jest więcej ksiąg niż w innych denominacjach?
Jak ustalano kanon Biblii?
Dlaczego Marcin Luter usunął 7 ksiąg ze Starego Testamentu? Materiał uzupełniający do audycji: http://analizy.biz/marek1962/kanon.pdf
Tylko Biblia?
Dlaczego Katolicy opierają swoją wiarę na Piśmie św. i Tradycji.
Materiał uzupełniający do audycji: http://analizy.biz/marek1962/objawienie.pdf
Pierwsze przykazanie dekalogu
Czy krzyż na ścianie łamie I przykazanie?
Materiał uzupełniający do audycji: http://analizy.biz/marek1962/obrazy.pdf
Dekalog
Czy to prawda, że katolicy zmienili przykazania?
Materiał uzupełniający do audycji: http://analizy.biz/marek1962/przykazania.pdf
Dogmat
Czy jest i po co jest?
Dogmat cz. 2 – Maryja Bogurodzica
Omawiamy pierwszy dogmat "maryjny"
Dogmat cz. 3 – Niepokalane poczęcie
Omawiamy kolejny dogmat "maryjny"
Dogmat cz. 4 – O Maryi zawsze dziewicy
Omawiamy kolejny dogmat "maryjny"
Dogmat cz. 5 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Omawiamy kolejny dogmat "maryjny"
Wykłady wygłoszone podczas Sesji Apologetycznych
Korzenie Eucharystii - żydowska Pascha
O co chodzi z tym "jedzeniem Boga"? Czy Ofiarę trzeba powtarzać?
Jakie są źródła Eucharystii?
Jak dotąd najważniejszy film, jaki nakręciłem. Nagranie pochodzi z Sesji Apologetycznej portalu www.apologetyka.katolik.pl w 2017 roku
Sposoby przyjmowania Komunii Świętej na przestrzeni wieków
Na marginesie dyskusji o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę - przegląd sposobów Jej przyjmowania w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Jak rozpoznać fałszywego proroka - stare rady na nowe czasy
ak Pismo Święte i teksty wczesnochrześcijańskie mogą nam pomóc w odróżnieniu prawdziwych i fałszywych proroków?
Powerpointową prezentację do konferencji można ściągnąć ze strony: https://analizy.biz/sesja2022/proroctwo.pptm
Wersja pdf: https://analizy.biz/sesja2022/proroctwo.pdf
Interpretacja Księgi Rodzaju we wczesnym chrześcijaństwie
Panuje przekonanie, że alegoryczna interpretacja Księgi Rodzaju powstała w ostatnich wiekach, by "dopasować" Księgę Rodzaju do odkryć naukowych.
Nic bardziej błędnego - w tej konferencji postaram się pokazać na podstawie tekstów z pierwszych wieków, iż była ona obecna od początku chrześcijaństwa, a wiele intuicji Ojców Kościoła wręcz wyprzedziło swoją epokę.

Powerpointową prezentację do konferencji można ściągnąć ze strony https://analizy.biz/sesja2022/ksiegarodzaju.pptx
Dostępny jest także format pdf: https://analizy.biz/sesja2022/ksiegarodzaju.pdf
Gorąco polecam, związane z tym tematem, teksty biskupa Andrzeja Siemieniewskiego:
„Skąd się wziął świat? - historyczne lekcje duchowości scjentystycznej”: https://digital.fides.org.pl/dlibra/publication/1662/edition/1533/content
„Ścieżką ewolucji do Boga Stworzyciela”: https://siemieniewski.pl/?q=node%2F43
„Święty Augustyn radzi, jak czytać Księgę Rodzaju”: https://siemieniewski.pl/?q=node%2F43
Ekumenizm nie zawsze katolicki
Czy wszystcy powołujący się na ekumenizm realizują go zgodnie z nauką Kościoła?

Ekumenizm jako dążenie do jedności chrześcijan jest przedsięwzięciem szlachetnym. Nie może jednak - i jest to nauka Kościoła! - być realizowany w sposób lekceważący dla prawdy (w tym także prawdy o jedyności Kościoła).
Osoby praktykujące "niekatolicki" ekumenizm powołują się często na Sobór Watykański II - postanowiłem więc przybliżyć nauczanie tego soboru (a także nauczanie późniejszych papieży) w sprawie właściwego "ustawienia" działań ekumenicznych. Myślę, że wiele osób będzie zdziwionych, czytając te teksty. Osoby, które chciałyby wykorzystać przytoczone dokumenty, mogą pobrać prezentację ze strony http://analizy.biz/sesja2022/ekumenizm.ppsx
Kryzys Kościoła - próba analizy
Jak jest i przyczyny tego, że jest jak jest :)
Komu okup złożył Jezus na krzyżu?
Mówimy, że Jezus złożył okup za nasze grzechy, umierając na Krzyżu.
Mało kto jednak zastanawia się komu ten okup został złożony? Czyżby nieskończenie miłosierny Bóg potrzebował okupu, by nam wybaczyć?
Podobne mniemanie wydaje się absurdalne...
Odnowa w Duchu Świętym a pentakostalizm
Czy Odnowa w Duchu Świętym została/zostanie pochłonięta przez pentakostalizm (protestantyzację w duch zielonoświątkowym)?
Seria Rozmowy o charyzmatach
Wstęp do rozmowy o ruchu charyzmatycznym i charyzmatach
Czas przełamać dwubiegunowy sposób rozmowy o charyzmatach, w którym górę biorą pozycje skrajne
Dar języków w ruchu charyzmatycznym - oryginał czy imitacja?
Odrobina historii: Jak to się stało, że wydawanie dźwieków nie będących słowami żadnego języka zostało uznane w XX wieku za przejaw daru języków?
Co Biblia mówi o darze języków?
Pewne rzeczy mogą Cię zaskoczyć...
Jubilacja
Wyjaśniam nieporozumienia odnośnie jubilacji
,
Dar języków w pismach pierwszych wieków chrześcijaństwa
Co Ojcowie Kościoła i inni chrześcijanie pierwszych wieków pisali o darze języków?
Zapytajmy ich na czym on polegał i do czego służył...
Dar języków (mowa nieartykułowana) - czy faktycznie mamy źródła historyczne?
W tym filmie omawiam i fakty historyczne teksty, które niektórzy obrońcy daru języków polegającego na wyrzucaniu z siebie nic nie znaczących dźwięków podają na potwierdzenie swoich poglądów
Czy istnieje język aniołów
Po opublikowaniu filmu o darze języków w pismach patrystycznych otrzymałem wiele zapytań o tzw. „język aniołów”. W tym filmie starałem się szerzej omówić to zagadnienie.
Bronię Odnowy, czyli moja teoria spiskowa
Tym razem zapraszam na film, który może zdenerwować zarówno tradycjonalistów jak i charyzmatyków. Tradycjonaliści mogą być zawiedzeni, gdy w pierwszej połowie filmu wskazuję na zalety Odnowy i mówię, dlaczego jej nie odrzucam. Charyzmatyków może zdenerwować druga część filmu. Zakończenie skierowane jest do obu grup :)
Spoczynek (w Duchu Świętym?) CZĘŚĆ I
  • Głos teologów Odnowy Charyzmatycznej
  • Występowanie „spoczynku” poza chrześcijaństwem
  • Czy praktyka „spoczynku” ma podstawy w patrystyce, Magisterium lub Tradycji?
  • Historia, czyli skąd się wziął „spoczynek”?
Spoczynek (w Duchu Świętym?) CZĘŚĆ II
  • Czy praktyka „spoczynku” ma podstawy biblijne?
  • Wnioski komisji teologicznej Odnowy
Spoczynek (w Duchu Świętym?) CZĘŚĆ III
  • Odpowiedzi na pytania i zarzuty zwolenników "spoczynku"
  • Wnioski komisji teologicznej Odnowy
Seria Adversus Nicolaum
(odpowiedzi na filmy Mikołaja Kapusty odnośnie czerpania nauki od protestantów oraz maryjności św. Ludwika de MontFort)
Czy słuchać protestantów?
Czy to, że protestanci są naszymi Braćmi Odłączonymi w wierze oznacza, że powinniśmy czerpać z ich nauczania?
Czy takie czerpanie jest bezpieczne i rozsadne?
Czy nauka św.Ludwika de Montfort na temat maryjności jest niebiblijna?
Tezę o niebiblijności postawił w swoim filmie Mikołaj Kapusta.
Zbadajmy, kto jest bliższy nauczaniu biblijnemu: Mikołaj czy św.Ludwik, na którego dziełach opierały się m.in. takie osoby jak św.Jan Paweł II czy św.Maksymilian Kolbe.
Czy Sobór Watykański II odrzucił maryjność św.Ludwika de Montfort jako "przesadną"? Jak to jest z cudami w Odnowie?
Kolejny film polemiki z Mikołajem Kapustą.
Cudze filmy w których brałem udział jako gość
Rozmowa, na którą zaprosił mnie Piotr Jaskiernia (alias Trucker Hiob) - człowiek, którego głęboko szanuję (i polecam Jego kanał tym, którzy jakimś cudem jeszcze go nie znają).
https://www.cda.pl/video/429234230 Rozmowa, na którą zaprosiły mnie Media Narodowe, gdzie nie dałem się skłonić do wyrażenia skrajnego podejścia do ruchu charyzmatycznego, ku wyraźnemu zawodowi prowadzącego :)