RZEKOME WPROWADZENIE TAJEMNICZEGO DOGMATU
220 rok – przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

Niejasne jest, co autor listy miał na myśli; o jaki dogmat, jakie czynności chodzi i kto ten dogmat rzekomo przyjął?
Biblia uzależnia zbawienie od szeregu rzeczy:

Częstym błędem jest rozpatrywanie którejś z tych rzeczy w izolacji od reszty przesłania Biblii.

Włożyłem wiele starań w to, by moje odpowiedzi były prawdziwe – ponieważ jednak spraw jest dużo i dotyczą niekiedy zamierzchłej przeszłości, nie wykluczam, iż mogłem popełnić jakieś błędy. W takim wypadku będę wdzięczny za wskazanie mi ich – koniecznie z odpowiednimi źródłami. Będę też wdzięczny za uzupełnienia mojej argumentacji oraz podanie ciekawych odwołań do literatury (także internetowej). Mój adres mrbpiotrowski[malpa]gmail.com