ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA KATECHETÓW
195 rok – sławę zdobywa Aleksandryjska szkoła katechetów specjalizująca się w tworzeniu (fałszowaniu?) dokumentów mających pomóc w „zwycięskim pochodzie chrześcijaństwa”.

Aleksandryjska Szkoła Katechetyczna prowadziła działalność dydaktyczną oraz naukową – owocem tej ostatniej są rzeczywiście tysiące ksiąg. Zarzut powyższy jest absurdalny – to jakby współczesnej uczelni zarzucać „fałszowanie fizyki”, ponieważ tworzone są na niej… publikacje naukowe.

A oto współczesny tekst koptyjski (nie katolicki!) opisujący osiągnięcia owej szkoły1:

„Aleksandryjska Szkoła Katechetyczna jest najstarszą spośród Katechetycznych Szkół na świecie. Swoją działalność rozpoczęła około 190 r n.e. Wkrótce też stała się ona najbardziej liczącą się instytucją naukową całego chrześcijańskiego świata. Przybywali tam pobierać nauki bądź pogłębiać wiedzę liczni biskupi z różnych stron świata, ich mistrzami byli tak wybitni nauczyciele jak choćby Athenagoras, Klemens Aleksandryjski, Didymus czy wielki Orygenes, uważany za ojca teologii, prowadzący porównawcze studia biblijne i tworzący komentarze do ksiąg świętych – a tych ostatnich spod jego pióra wyszło aż sześć tysięcy!
Wiele sławnych postaci, jak np. święty Hieronim odwiedzało Szkołę Aleksandryjską, by wymieniać poglądy i nawiązywać bezpośrednie kontakty z jej wykładowcami i uczniami. Program szkoły w Aleksandrii nie ograniczał się do przedmiotów teologicznych, nauczano tam bowiem także nauk humanistycznych, przyrodniczych i matematyki. Zarówno ciekawe, jak i bardzo ważne jest to, że w Aleksandryjskiej Szkole Katechetycznej już tysiąc pięćset lat temu wynaleziono wypukłe pismo dla niewidomych, tak iż dzięki tej drzeworytniczej technice ślepi uczniowie mieli możność posiąść naukę pisania i czytania[1]Podaję za: The Christian Coptic Orthodox Church Of Egypt (Chrześcijański Ortodoksyjny Koptyjski Kościół Egiptu), http://www.coptic.net [dostęp: 21.12.2013].

Włożyłem wiele starań w to, by moje odpowiedzi były prawdziwe – ponieważ jednak spraw jest dużo i dotyczą niekiedy zamierzchłej przeszłości, nie wykluczam, iż mogłem popełnić jakieś błędy. W takim wypadku będę wdzięczny za wskazanie mi ich – koniecznie z odpowiednimi źródłami. Będę też wdzięczny za uzupełnienia mojej argumentacji oraz podanie ciekawych odwołań do literatury (także internetowej). Mój adres mrbpiotrowski[malpa]gmail.com