KRÓTKIE WŁOSY DUCHOWNYCH
Św. Anicet (lata 155–166) wydał dekret zabraniający nosić kapłanom długie włosy

Autorzy „listy zarzutów” zapewne nie wiedzą, iż taki zakaz (uwarunkowany raczej kulturowo niż religijnie i dotyczący nie tylko duchownych) znajduje się w Piśmie Świętym:

Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, pod- czas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie.(1 Kor 11,14–15)

Włożyłem wiele starań w to, by moje odpowiedzi były prawdziwe – ponieważ jednak spraw jest dużo i dotyczą niekiedy zamierzchłej przeszłości, nie wykluczam, iż mogłem popełnić jakieś błędy. W takim wypadku będę wdzięczny za wskazanie mi ich – koniecznie z odpowiednimi źródłami. Będę też wdzięczny za uzupełnienia mojej argumentacji oraz podanie ciekawych odwołań do literatury (także internetowej). Mój adres mrbpiotrowski[malpa]gmail.com