Warna
W Warnie kościół katolicki jest na ulicy Kniaz Borys 80 (naprzeciw znanej składnicy Nedela).
Nie spodziewajcie się budynku podobnego do kościołów w Polsce - w ogóle nie jest to osobny gmach. Wchodzi się do środka a potem po schodach na górę. W lecie powinna być wywieszona informacja o godzinie Eucharystii po polsku.