4

Odpowiedź człowieka

Wiara i nawrócenie

Aby przyjęte Odkupienie doprowadziło mnie do zbawienia, muszę UWIERZYC I NAWROCIĆ SIĘ ( a może nawet - w sposób ciągły - NAWRACAĆ SIĘ /Mt 4,17/ i trwać "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" /Mt 24,13/). Bóg daje mi oferty poważne, traktuje mnie jak partnera - dlatego nie pozwoli na lekceważący stosunek do nawrócenia "Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić."(Gal 6,7-8a) Oczywiście nawrócenia nie da się zrealizować jedynie o własnych siłach (Rz 7,15-24), jednak Bóg może wszystko - i pragnie mojego dobra.

Nawrócenie wymaga poznania woli Boga - a to dokonuje się na modlitwie.

Aby to zrealizować niezbędna jest WIARA - i to nie wiara w istnienie Boga, lecz zawierzenie Bogu, ustawienie Boga jako fundamentu całego mojego życia i mojej nadziei.

"Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi." /Ewangelia wg św. Łukasza 3,8/