2

 

Człowiek ma wielki problem...

 

 

 

Zła wiadomość :

Ja, Ty, inni - jesteśmy grzeszni. Gdybym twierdził, że nie jestem grzeszny, uczyniłbym Boga kłamcą ( 1 List Jana 1,8). Mój grzech chodzi za mną jak cień, jest nieodstępny. Jestem grzesznikiem i jako taki zasługuję na śmierć (Rz 6,23).

To była zła wiadomość - ale mam dla Ciebie jeszcze gorszą (prawdę mówiąc - najgorszą z możliwych). Otóż sam, o własnych siłach nie jesteś w stanie nic ze swoim grzechem zrobić. Mimo dobrych chęci, samodzielna próba zaprzestania czynienia rzeczy którymi się brzydzisz jest skazana na niepowodzenie.

"Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię." /List do Rzymian 7,15/